Mindstep Care

Indlæser

Førstehjælpskursus basis, inkl. håndtering af hjertestop


Dato og tid

Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 08:30 til 12:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 30. august 2019 kl. 04:30

Sted

Mindstep - Aalborg
Fjordgade 8
9000 Aalborg

Arrangør

Mindstep Care
+45 96401111
info@mindstepcare.comFørstehjælp ved hjertestop omhandler bl.a. hjerte/lunge redning og brug af AED/hjertestarter.

Dette kan du efter gennemført kursus kan du:

Overordnede kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold
  • samt praktiske orienteringspunkter
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABCmetoden
  • Stabilt sideleje/sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)

Sådan gennemføres uddannelsen
Vi træner praksisnære senarier, med hovedvægten på træning af førstehjælpens 4 hovedpunkter

Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning afvikles på relevant omgivelser, og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger
Denne basisuddananelse, Førstehjælp ved hjertestop, kan bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

I så fald, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen indenfor de sidste 36 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

Samlet tidsanvendelse
Varighed: 4 timer (240 minutter)

DATO for holdworkshops:

Mandag den 27/8 – kl. 13.00 – 17.00

Onsdag den 26/9 – kl. 13.00 – 17.00

Mandag den 22/10 - kl. 13.00 – 17.00

Tirsdag den 27/11 - kl. 13.00 – 17.00


Workshoppen gennemføres ved minimum 6 deltagere.
 

UNDERVISER

Saving Lives v./ Henrik Juul Jensen.

Henrik har en solid baggrund og mange års erfaring fra den danske ambulance- og redningstjeneste. I mere end 16 år har han arbejdet som ambulanceredder og er samtidig uddannet brandmand. Han er endvidere uddannet som førstehjælps-instruktør gennem Dansk Røde Kors og godkendt af Dansk Førstehjælps Råd. Endvidere er han uddannet sergent og har været udsendt med forsvaret i Irak som gruppefører for en sanitetsenhed.


Workshoppen afholdes ved minimum 6 deltagere.

Se mere om Saving Lives


LOKATION

Aalborg

MindstepHuset 

Fjordgade 8

9000 Aalborg

Pris

Pris MED Mindstep Care Partneraftale: GRATIS (Virksomhed SKAL oplyses) 

Pris UDEN Mindstep Care Partneraftale: 600 kr. + moms   

 

Har du spørgsmål vedr. workshoppen så kontakt Søren Dige på 4033 3368 eller info@mindstep.dk

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Mindstep Care
+45 96401111
info@mindstepcare.com